Endret aldersgrense

Vi har besluttet å heve aldersgrensen på brystvortepiercing til 18 år. Vi har tidligere foretatt en individuell vurdering av kvinner mellom 16 og 18 for å se om brystvorten er nok utviklet til å pierces. I de fleste tilfeller har vi konkludert med at det er for tidlig. Etter å ha diskutert dette internt ved flere anledninger har vi blitt enige om endringen. Aldersgrensen gjelder fra i dag, og gjelder både for kvinner og menn da vi ikke vil forskjellsbehandle (tross av åpenbare anatomiske ulikheter).

Search By Tags