top of page

Gjør det vondt å pierce seg?

Dette er et spørsmål vi får ofte, naturlig nok. Mange er bekymret for smerten i forbindelse med å få satt en piercing, og endel har en urealistisk forventning om hvor vondt det kan være.

Man lager en minimal skade i huden/slimhinnen når man setter en piercing; nålen er svært skarp og smykket har ingen skarpe kanter (les om "design" her). Fordi en piercingnål lager et veldig rent kutt i vevet, er ikke området vondt etter at smykket er satt i (men litt ømt kan det selvfølgelig være, som følge av det naturlige betennelsesstadiet i et sårs groprosess).

Smerte er veldig subjektivt, den oppfattes forskjellig fra person til person, og fra dag til dag. Det er derfor vanskelig å lage noen "smertetabell" over forskjellige plasseringer, eller rangere "på en skala fra 1 til 10". Hva er f eks 10 på skalaen? Vokse bikini? Skjære av armen uten bedøvelse? En ampallang? Best beskrevet kan man si at det er et kjapt stikk som ligner på en blodprøve, eller å få satt en veneflon.

En piercing som er utført av en erfaren profesjonell piercer er som regel over i løpet av få sekunder, og de fleste beskriver det som "mindre vondt enn forventet". Selv mange som har (det de selv beskriver som) kraftig nåleskrekk, trosser denne for å pynte på kroppen. Og fordi man gjør det helt av fri vilje, og får "belønning" for å overvinne frykten sin, får de ofte positive assosiasjoner til opplevelsen. Faktisk er det mange faste nåleskrekkunder som får mer kontroll over fobien sin, fordi "hyggestikkingen" av piercing gir de trening i å ikke spenne seg, å puste riktig, og å forstå at det ikke er farlig med kontrollert kontakt med spisse gjenstander.

Hos Pinpoint er vi veldig vant med nervøse kunder, og tar oss god tid til å forklare hva vi gjør (uten å gå i ubehagelig detalj). Dette er grunnen til at vi setter av 30 minutter når vi skal ta en piercing, selv om det ofte bare tar 15-20 minutter. Mesteparten av denne tiden går med til å forklare om etterbehandlig, desinfisere huden og markering av plasseringen. Om man føler seg ukomfortabel underveis skal man ikke være redd for å si ifra, og vi svarer gjerne på alle spørsmål som måtte dukke opp, uansett hvor dumme de kan virke. Vår jobb går ikke bare ut på å sette en rett piercing, men å få kunden til å føle seg trygg og avslappet.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page